דיאלקטולוגיה | Dialectology


דיאלקטולוגיה היא ענף של הסוציולינגוויסטיקה העוסק בהבדלים בין דיאלקטים. ענף זה בוחן את השונות הלשונית (ע"ע) שבציר הסינכרוני של המחקר הבלשני, שונות המתבטאת בדרכי הבעה ייחודיות בתחומי השפה השונים.

הנחת היסוד של הדיאלקטולוגיה היא שגם בתוך קהילה לשונית של דוברי אותה שפה מתפתחים הבדלים בדרכי ההבעה בין קבוצות שונות בשל מיקום גאוגרפי (ע"ע דיאלקט), מוצא אתני, רקע תרבותי או מעמד חברתי-כלכלי שונים (ר' סוציולקט). דוגמה ידועה מהמקרא היא ההגייה הייחודית של שבט אפרים שדובריו הגו את הש' כס': סיבולת לעומת שיבולת (שופטים יב 6), שנבעה ממיקום גאוגרפי. לאחרונה הולכים ומתרבים המחקרים המתמקדים בדיאלקטים הנוצרים על רקע של גיל ומגדר. לעתים הגורמים הללו עשויים להיות משולבים זה בזה. 

השאלה שטרם  ניתנה לה תשובה מניחה את הדעת היא זו: היכן עובר הגבול בין שפה לבין דיאלקט?  למשל האם האנגלית של ארצות הברית ושל בריטניה הן שתי שפות שונות או שני דיאלקטים של אותה שפה? האם הערבית הפלסטינית והערבית הסורית הן שתי שפות או שני דיאלקטים של אותה שפה? 

חוקרי הדיאלקטולוגיה עוסקים בשונות הדיאלקטית הן בעל פה והן בכתב, למשל הבדלי הגייה (accent) כגון אלה שבין המעמד הנמוך לבין המעמד הגבוה באנגליה, אוצר המילים ומבנה תחבירי.  מחבר הערך: ד"ר צבי שראל
מקורות: ניר תשל"ח
 Ravid, 1995; Trudgill,  1983;Labov, 1966 Britain, 2008;   
                                                                           ביבליוגרפיה עברית     ביבליוגרפיה אנגליתאין תגובות:

הוסף רשומת תגובה