מוטו | Motto

המוטו (מאיטלקית, muttum utterance) הוא יחידת שיח מזערית (ע"ע), "מיני טקסט", הממוקמת לפני יצירה ספרותית ומשמשת לה אמירה מטרימה, מעין הכרזה. המוטו משתייך לקבוצת טקסטים מזעריים, שהם יחידות לשון קטנות המקיימות אוטונומיה סמנטית גם ללא רצף לשוני וללא הקשר מילולי. בין יחידות לשון אלו נמצא את כותרת העיתון, כותרת ספרותית, סיסמת הפרסומת המסחרית והפוליטית, הסטיקר, הפתגם והמכתם (ע"ע). בספרות המחקרית, במילונים ובלקסיקונים לא הוגדר המוטו מבחינה לשונית באופן מובהק, ולמעשה הוסבר באמצעות מילים נרדפות כמו מובאה, משפט קצר, אִמרה, מילה, סיסמה, היגד מנחה, פתגם, אפיגרף והבאה קצרה (אבינאון, 2000, עמ' 282; אבן-שושן, תשס"ג, כרך ג'; אוכמני, 1989, עמ' 29; ריבלין, 1988, עמ' 31). 


בעוד חלק מן הטקסטים הזעירים שצוינו תלויים בהקשר ובתרבות מקומית או רחבה, הרי שהמוטו דומה יותר לכותרת, מכיוון ששניהם באים בצירוף הדוק לטקסט, בעיקר זה הספרותי, ולעיתים אף רומזים לטקסטים קנוניים אחרים. לפיכך ניתן להגדיר את המוטו כיחידת טקסט מזערית, שיש לה מסר כשלעצמה, והיא מתפקדת גם ככותרת משנה וגם כאֶרמֵז (אלוזיה, ע"ע), ובכך משדרת לקורא נתונים בין-טקסטואליים. זהו סוג של אזכור אקזופורי (ע"ע אזכור), אשר מניח שלקורא יש ידע חוץ-טקסטואלי שיאפשר לו להבין את הכתוב (על פי פרוכטמן, 1990, עמ' 91). לעיתים יכול המוטו לתפקד כרמז מַטְרים למה שייכתב ביצירה, או לשמש אנטיתזה למסופר ובכך יתפקד כאמצעי אירוני ביצירה הספרותית. אפשרויות אלו מחייבות את הקורא להתייחס למוטו ולבחון אותו על מורכבויותיו בעת שהוא קורא את היצירה, ולהתייחס אליו בפרשנותו. 

לקריאה נוספת:
בן-פורת ז' (1985). בין טכסטואליות. הספרות, 2 (34), 170–178.

ניר, ר' (תשס"ב). הטקסט הזעיר. איגרת מידע, מ"ט, 6–17.
מחברת הערך: פרופ' מאיה פרוכטמן

מילונים מיוחדים, מילונים למטרות מיוחדות | Special dictionaries, Dictionaries for special purposes

מילונים מיוחדים או מילונים למטרות מיוחדות הם מילונים שאוצר המילים שלהם מתקשר למילונים דו-לשוניים, למילוני משמעויות וכדומה ((Bergenholtz, 1995,לקבוצות מקצועיות או חברתיות מיוחדות: סופרים (למשל, מילון חידושי שלונסקי, מאת כנעני, תשמ"ט), רופאים, טכנאים, עולים חדשים, ילדים עם לקויות או לנושאים מיוחדים (למשל מאכלים לאומיים, שפת סתרים, לשון ילדים, קלישאות, לשון הפוליטיקה, מונחי ספורט). מילונים מיוחדים נפוצים: מילונים דו-לשוניים, מילוני מקצועות, מילוני סלנג, מילוני ניבים, קלישאות וציטוטים, מילוני שמות פרטיים או שמות משפחה. 


דוגמאות  למילונים מיוחדים: 
אורנן, ע' (תשנ"ו). מילון המילים האובדות. ירושלים: מאגנס.
כהן, א' (2009). מילון השקרים והתירוצים. חיפה: אמציה.
מ' פרוכטמן (2002), מדברים בקלישאות. קריית גת: קוראים. 
כנעני, י' (תשמ"ט). מילון חידושי שלונסקי. תל אביב: ספריית פועלים.
ד' קרמן (1996). שם חם: אוסף שמות לבנות ולבנים. תל אביב: שבא.  
Boweler, P. (2002 [1979]), The Superior Person's Book of Words. Boston, MA: D. R. Godine. 
Knowles, E., & Eliot, J. (1991). The Oxford Dictionary of New Words. Oxford University Press.מחברת הערך: פרופ' מאיה פרוכטמן