מילונים מיוחדים, מילונים למטרות מיוחדות | Special dictionaries, Dictionaries for special purposes

מילונים מיוחדים או מילונים למטרות מיוחדות הם מילונים שאוצר המילים שלהם מתקשר למילונים דו-לשוניים, למילוני משמעויות וכדומה ((Bergenholtz, 1995,לקבוצות מקצועיות או חברתיות מיוחדות: סופרים (למשל, מילון חידושי שלונסקי, מאת כנעני, תשמ"ט), רופאים, טכנאים, עולים חדשים, ילדים עם לקויות או לנושאים מיוחדים (למשל מאכלים לאומיים, שפת סתרים, לשון ילדים, קלישאות, לשון הפוליטיקה, מונחי ספורט). מילונים מיוחדים נפוצים: מילונים דו-לשוניים, מילוני מקצועות, מילוני סלנג, מילוני ניבים, קלישאות וציטוטים, מילוני שמות פרטיים או שמות משפחה. 


דוגמאות  למילונים מיוחדים: 
אורנן, ע' (תשנ"ו). מילון המילים האובדות. ירושלים: מאגנס.
כהן, א' (2009). מילון השקרים והתירוצים. חיפה: אמציה.
מ' פרוכטמן (2002), מדברים בקלישאות. קריית גת: קוראים. 
כנעני, י' (תשמ"ט). מילון חידושי שלונסקי. תל אביב: ספריית פועלים.
ד' קרמן (1996). שם חם: אוסף שמות לבנות ולבנים. תל אביב: שבא.  
Boweler, P. (2002 [1979]), The Superior Person's Book of Words. Boston, MA: D. R. Godine. 
Knowles, E., & Eliot, J. (1991). The Oxford Dictionary of New Words. Oxford University Press.מחברת הערך: פרופ' מאיה פרוכטמן
אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה