עריכה עצמית | Self-editing, Self-revision

עריכה עצמית היא עריכה המתבצעת בידי כותב הטקסט. עריכה עצמית נחשבת לשלב האחרון של תהליך הכתיבה, ובאה לאחר שני השלבים הראשונים: שלב התכנון ושלב הכנת הטיוטה (Bisaillon, 2007b). 

עריכה עצמית נעשית לעיתים לקראת פרסום מחדש של הטקסט. דוגמה לכך היא כאשר סופר לילדים עורך בעצמו את ספריו לקראת הוצאתם מחדש לאחר שנים כדי להנגיש אותם לקוראים הצעירים של ימינו, צורך העולה בעיקר בשפה העברית (מאיר, תשס"ח–תשס"ט). 

עריכה עצמית מתקשרת גם לפעילויות לימודיות שנועדו לשפר את כתיבת הלומדים. פעילות לימודית מקובלת היא לאמן תלמידים בעריכת משפטים שגויים כדי לשפר את שלב העריכה העצמית של כתיבתם (ראו למשל אצל Goodley, Carpenter, & Werner, 2007; Murie, 1997). בקרב סטודנטים עריכה עצמית משפרת את כישורי הכתיבה שלהם באותה מידה כמו עריכת עמיתים. שופרו היבטים של כתיב, שימוש במילה המתאימה ושימוש נכון בזמנים (Abadikhah & Yasami, 2014). 
מחברת הערך:  ד"ר אסיה שרון


ביבליוגרפיה עברית     ביבליוגרפיה לועזיתאין תגובות:

הוסף רשומת תגובה