הגהה | Proofreading, Copyediting

הגהה היא בדיקת טקסט ותיקון שיבושים בולטים שמקורם בהקלדה או בסיבות טכנולוגיות, וכן תיקון שגיאות בולטות שמקורן חריגה מהלשון הנורמטיבית בעיקר בתחום הכתיב והדקדוק (copyediting(Bisaillon, 2007a). הגהה היא אפוא אחת הפעולות המרכיבות את פעולת העריכה. 

המילה העברית הגהה (מילולית – הארה, מן השורש נג"ה) מצביעה על תפיסת פעולה זו כהארת הטקסט המשובש, שנתפס כחשוך.   

יש המשתמשים במונח "הגהה" במשמעות רחבה יותר, קרובה לעריכה: התערבות צד שלישי בטקסט, הכרוכה בהכנסת שינויים (Harwood, Austin, & Macaulay, 2009, 2010, 2012). 

בעבר יוחד המונח הגהה להשוואה בין כתב היד המקורי של הכותב שנכתב ביד לבין אותו טקסט במצבו המודפס כדי לאתר טעויות שנפלו בעת ההעתקה, כמו שיבושי מילים או השמטת מילים ושורות.


מחברת הערך: ד"ר אסיה שרון

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה