שיח אקדמי, שיח מדעי | Scientific Discourse, Academic Discourse


השיח האקדמי הוא סוג תקשורת המתנהלת בעולם האקדמי. הוא מתבסס בעיקר על שילובם של שני סוגי שיח: שיח היצגי ושיח טיעוני. השיח האקדמי מופיע בפרסומים אקדמיים הן בכתב (דוחות מחקר, כתבי עת וספרים ותקצירי הרצאות) והן בעל פה (בהרצאות המתקיימות בוועידות מקצועיות, בימי עיון ובקורסים אוניברסיטאיים). 

מאפייני השיח האקדמי הם יכולת שחזור (reproducibility) של מערך המחקר (בדוחות מחקר),  נושא ממוקד, דיווח ניטרלי של גישות ושל עמדות גם אם סותרות, מבנים רטוריים אופייניים ושימושי לשון המוסכמים בעולם האקדמי (ע"ע משלב). 

מחבר הערך: ד"ר צבי שראל
מקורות: חרל"פ ושראל, תשנ"ט, תשס"ז-תשס"ח; לבנת, תשס"ו-תשס"ז, תשע"א; פרוכטמן, תש"ס; שראל תשנ"ז
Bizzell, 1992; Geisler, 1994; Sanders and van Wijk, 1996 ;Martin, 1998

ביבליוגרפיה עברית     ביבליוגרפיה לועזית

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה