פּידג'ין | Pidgin

פידג'ין היא לשון מעורבת, שמשמשת את הדובר כשפה שנייה וכשפת מגע במציאות רב-לשונית, שבה הדובר זקוק לצופן לשוני מצומצם שיאפשר לו תקשורת עם דובר שפה אחרת (Wardaugh 1986). הפידג'ין מדוברת בדרך כלל בפי מיעוטים לאומיים ועמים קולוניאליים או בפי דוברים משני עברי הגבול באזורי גבול משותף לעמים דוברי שפות שונות. ניתן לפגוש בה בארצות קולוניאליות לשעבר כגון האנגלית המדוברת בניגריה, ובארצות שבהן ההבדלים בין הניבים של שפת המדינה גדולים מאוד בגלל הריחוק הגאוגרפי בין אזורים שונים, דוגמת האנגלית המשמשת כשפת מגע בין סינים דוברי ניבים שונים של השפה הסינית (וע"ע דיגלוסיה). הפידג'ין היא מונח מתחום הסוציולינגוויסטיקה (ע"ע).  

מן הפיד'גין התפתח הקריאול (ע"ע).  עד לשנות השלושים של המאה ה-20 נחשבה הפידג'ין למעין שפה מנוונת הסוטה מהנורמות המקובלות של השפה. אולם משנות השלושים זכו שפות הפידג'ין לתשומת לב מיוחדת כשפות בעלות היסטוריה וחוקים משלהן, וכשפות הראויות למחקר ככל שפה טבעית אחרת. 

לשפת הפידג'ין מאפיינים ייחודים בתחום אוצר המילים, הדקדוק, הפונולוגיה והתחביר: אוצר המילים מצומצם, הדקדוק מפושט, בעיקר שימוש מועט בצורנים, וקיימות שונות פונולוגית בולטת ושונות תחבירית. מחבר הערך: ד"ר צבי שראל
מקורות נוספים:  Holmes, 2001; Ravid, 1995; Trudgill, 1983


ביבליוגרפיה עברית     ביבליוגרפיה אנגלית
אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה