אידיולקט | idiolect


אידיולקט הוא אופני הבעה לשונית אישית השמורה לפרט, מעין "דיאלקט אישי" האמור לייחד אותו מאחרים לפי גיל ומגדר, רמת השכלה ועוד. גם בתוך קהילת לשון המתאפיינת בסוציולקט מיוחד יש לכל פרט סגנון אישי, הבא לידי ביטוי בבחירה שונה של אופני ההיגוי, באוצר המילים, בבניית המשפט וביתר שימושי הלשון. בתוך כך נותר לדובר מרחב תמרון כדי לנקוט דרך הבעה אישית משלו המייחדת אותו מדוברים אחרים בתוך  הדיאלקט הגאוגרפי או החברתי (ע"ע: דיאלקטולוגיה; סוציולקט; סטיליסטיקה; סגנון; סוגל סגנוני; בחירה סגנונית).


מחבר הערך: צבי שראל 
מקורות נוספים: ניר, תשל"ט; שטאל, תשל"ז; שלזינגר, תש"ס
                       Wardaugh, 1986;Chaika, 1989 


הוצאה לאור מרכז כתיבה ועריכה


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה